?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 张经理(动效目l长Q?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/new/m_style.css"/> <script type="text/javascript" src="/js/new/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/new/zindex.js"></script> <!--[if lt IE 10]> <script type="text/javascript" src="js/PIE.js"></script> <![endif]--> <script language="javascript"> $(function() { if (window.PIE) { $('.rounded').each(function() { PIE.attach(this); }); } }); function aaa(res,values) { if (document.getElementById(res).value == values) { document.getElementById(res).value = ""; } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_c"> <a href="/" target="_blank" class="ft_l logo"><img src="/images/new/logo.png" alt="" /></a> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2794207270&site=qq&menu=yes" target="_blank" class="ft_r t_qq"></a> <div class="t_lsj"><a href="http://www.feicuiedu.com" class="t_set" >集团ȝ</a><span>|</span><a href="/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/lianxifangshi-216.html" target="_blank" class="t_lianxi">联系我们</a> <!--- <a href="#" target="_blank" class="ft_r t_shoucang">加入收藏</a>---></div> <div class="ft_r t_phone"><b>全国咨询电话Q?/b><i>400-038-2068</i></div> </div> </div> <div class="dh"> <div class="dh_c"> <ul class="dh_ul"> <li class="dh_xz"><a href="/">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.gscqsv.tw/guanyufeicui/jituanjianjie/201304/xiaoqujianjie-204.html ">校区?/a></li> <li><a href="http://www.gscqsv.tw/news/school/Index.html">校区动?/a></li> <li><a href="http://www.gscqsv.tw/Profession/Index.html">专业评</a></li> <li><a href="http://www.gscqsv.tw/shizituandui/ShiZiQiuDui/Index.html">师资团队</a></li> <li><a href="http://www.gscqsv.tw/JiuYeBaoZhang/MengXingHuaYuan/Index.html">׃明星</a></li> <li><a href="http://www.gscqsv.tw/shows/ ">作品U</a></li> <li><a href="http://www.gscqsv.tw/baoming/">在线报名</a></li> <li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/Index.html">企业招聘</a></li> </ul> </div> </div> <div class="z_ban"><div class="z_ban_c"> <a href="http://tb.53kf.com/webCompany.php?arg=10101161&style=4][img]http://tb.53kf.com/kfimg.php?arg=10101161&style=4[/img]" title="其他首屏导航下通栏q告"><img src="/upload/Push/201603/20160318100248920655.jpg" alt="其他首屏导航下通栏q告" onclick='GetTotal(this)'/></a></div></div> <div class="one"> <div class="z_js_nr"> <div class="ft_l z_js_l"> <h2 class="ft_l z_js_bt">教师介绍</h2><p class="ft_r z_js_ms">门生Q?b>200</b>?/p> <div class="clera z_js_ln"><span>教学理念Q?/span>不同的信念,军_不同的命q?/div> <div class="z_js_ln z_js_jj"><span>教师介:</span>具备丰富的游戏制作经验,擅长设计各种特色动效案例Q对低界面的驾控和设计有比较多样化的手D,擅长动画表现</div> <div class="z_js_jdxy"> <p class="z_jdxy_bt">教导学员</p> <ul class="z_jdxy_ul"> </ul> </div> </div> <div class="z_js_c"> <ul class="z_js_czd"> <li>姓名Q张l理Q动效组长)</li> <li class="z_js_zxjs bt_a"><a href=http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2794207270&site=qq&menu=yes > 咨询老师</a></li> <li class="z_js_sszy bt_a">教授专业Q?a href='/Profession/game/texiaosheji/201304/310.html'>l典商业案例临摹</a>/<a href='/Profession/game/texiaosheji/201304/307.html'>游戏Ҏ实战</a>/<a href='/Profession/game/texiaosheji/201304/303.html'>游戏Ҏ设计</a></li> </ul> <img src="/upload/news/201604/20160415154005989999.jpg" alt="张经理(动效目l长Q? /> </div> <div class="ft_l z_js_r"> <div class="z_js_sp"> <div class="z_js_sp_bt">相关视频</div> <div class="ft_l z_js_sp_nr"> <p><a href="/videos/videos/201607/zuopin-641.html"></a><img src="/upload/image/201607/20160716144410109244.jpg" alt="3D动画" /></p> <a href="/videos/videos/201607/zuopin-641.html">3D动画</a> </div><div class="ft_l z_js_sp_nr"> <p><a href="/videos/videos/201607/zuopin-640.html"></a><img src="/upload/image/201607/20160716141132922295.jpg" alt="3D动画" /></p> <a href="/videos/videos/201607/zuopin-640.html">3D动画</a> </div> </div> <div class="z_js_sp"> <div class="z_js_sp_bt">指导作品</div> <div class="ft_l z_js_sp_nr"> <a href="/shows/opus/DongHua/201303/zuopin-108.html"> <img src="/upload/image/201303/20130331145525945939.jpg" alt="" /> 游戏?/a> </div><div class="ft_l z_js_sp_nr"> <a href="/shows/opus/DongHua/201303/zuopin-104.html"> <img src="/upload/image/201303/20130331145337146562.jpg" alt="" /> 游戏?/a> </div> </div> </div> <div class="clera z_js_ban"> <a href="http://tb.53kf.com/webCompany.php?arg=10101161&style=4" title="教师详情通栏q告1?><img src="/upload/Push/201604/20160415175934439216.jpg" alt="教师详情通栏q告1? onclick='GetTotal(this)'/></a> </div> <div class="ft_l z_js_wen"> <div class="z_js_wen_bt"> <p class="ft_l"><span><a href="/TeacherDispel/index.aspx" >教师解惑</a></span><i></i></p><a href="/TeacherDispel/index.aspx?TeacherId=3550" class="ft_r"></a> </div> <ul class="z_js_wen_ul"> </ul> <form id="form1" method="post" onsubmit="javascript:return checkForm();" action="/ajax/TeacherDispel.aspx"> <div class="z_js_tiwen"> <div class="ban_sq_txt"><span>提问问题</span><input type="text" value="误入要提问的问? name="questionTitle" id="questionTitle" onmousedown="aaa('questionTitle','误入要提问的问?)"></div> <div class="ban_sq_txt ban_sq_hao"><span>问题详细</span><textarea name="questionContent" id="questionContent" onmousedown="aaa('questionContent','误入你要提问问题的详细内容')">误入你要提问问题的详细内容</textarea></div> <div class="ban_sq_txt z_tiwen_lxfs"><input type="text" value="你的姓名" name="qname" id="qname" onmousedown="aaa('qname','你的姓名')"></div> <div class="ban_sq_txt z_tiwen_lxfs"><input type="text" value="你的电话L" name="qtel" id="qtel" onmousedown="aaa('qtel','你的电话L')"></div> <div class="ban_sq_txt z_tiwen_lxfs"><input type="text" value="你的QQL" name="qqq" id="qqq" onmousedown="aaa('qqq','你的QQL')"></div> <div class="ft_r z_jdxy_bt z_tiwen_sub"><input type="submit" value="向Ta提问" /></div> <input id="Id_Hidden" name="teacherId" type="hidden" value ='3550' /> </div> </div> <div class="ft_r z_js_wenz"> <div class="z_js_sp_bt z_jswen_bt"><p class="ft_l">发表文章</p> <a href="/shizi/shizi/" class="ft_r"></a></div> </form> </div> <div class="z_jsbaooz"><a href="http://tb.53kf.com/webCompany.php?arg=10101161&style=4" title="教师详情下部广??><img src="/upload/Push/201604/20160415175705712313.jpg" alt="教师详情下部广?? onclick='GetTotal(this)'/></a></div> <div class="clera z_xgls"> <div class="z_js_wen_bt"> <p class="ft_l"><span>相关老师</span><i></i></p><a href="/shizi/shizituandui/Index.html" class="ft_r"></a> </div> <ul class="z_js_xgjul"> <li><a href="/shizituandui/ShiZiQiuDui/201604/shizi-3552.html" title="贺经理(游戏原画l长Q?><img src="/upload/news/201604/20160415171125249976.jpg" alt="贺经理(游戏原画l长Q? /></a></li><li><a href="/shizituandui/ShiZiQiuDui/201604/shizi-3551.html" title="林经理(游戏{划l长Q?><img src="/upload/news/201604/20160415155202638772.jpg" alt="林经理(游戏{划l长Q? /></a></li><li><a href="/shizituandui/ShiZiQiuDui/201604/shizi-3550.html" title="张经理(动效目l长Q?><img src="/upload/news/201604/20160415154015270723.jpg" alt="张经理(动效目l长Q? /></a></li><li><a href="/shizituandui/ShiZiQiuDui/201604/shizi-3549.html" title="李经理(3D模型目l长Q?><img src="/upload/news/201604/20160415152705175878.jpg" alt="李经理(3D模型目l长Q? /></a></li><li><a href="/shizituandui/ShiZiQiuDui/201403/shizi-1219.html" title="袁经理(动O目l长Q?><img src="/upload/news/201504/20150422111218567007.jpg" alt="袁经理(动O目l长Q? /></a></li> </ul> </div> <div class="z_js_tjyd"> <div class="z_js_wen_bt"> <p class="ft_l"><span>推荐阅读</span><i></i></p> </div> <ul class="wz_tjlb z_jswz_tjlb"> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3811.html">NlK万圣节狂?阴阳师万圣活动攻略解</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3806.html">CSQGO官方公布中文LOGO及v??/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201610/meiti-3794.html">微Yl于亮出底牌 推出了VR眼镜共分一?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3790.html">人鱼不老传?《阴阛_》八百比丘尼卛_?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201610/meiti-3789.html">武汉完美I间Q王思聪辞职Q英雄互p来新</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3788.html">汗颜Q老外制作的中国风{略游戏D《文</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201610/dongman-3787.html">天才d告诉?当宝可梦拟h化是啥样</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3786.html">是霔R 文明6蝉联Steam周销量冠?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3785.html">4K电媄画质Q《无限星辎ͼ战争遗迹》游?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201610/meiti-3784.html">q商标设计真心恐?守望先锋英雄UIpd</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201610/meiti-3779.html">q去的EVA 未来?EVAQ十周年主题</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201610/3778.html">《你的名字》票房暴涨,E_东宝一哥诚哥这</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3777.html">杜甫很忙之LOLpdQ萌萌哒杜甫又回来啦</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201610/meiti-3776.html">《你的名字》被指是工口动画 |友U其不知</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201610/meiti-3775.html">砖家又来毁童q_《哆啦A梦》Q意门是骗?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201610/dongman-3774.html">武汉完美I间Q日媒票选“最希望重制的^?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3773.html">盘点q年来极度烧?Ƅ略游戏推?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3772.html">毫无q和的守望二哈!《守望先锋》萌蠢版?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201610/youxi-3771.html">兽骨灰U玩家插d创,愤怒的风暴伊利?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201609/dongman-3757.html">歪果仁的脑子我们不懂 守望先锋与口袋妖?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201609/meiti-3753.html">玩游戏找工作Q消费品巨头用手机游戏招聘新</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201609/youxi-3752.html">招_邀?6位画师ؓ16支LOL战队l制</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201609/meiti-3751.html">招_再出现周边LOL桌游10?3日正?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201609/youxi-3750.html">山寨我只服TX《枪火游侠》说没有山寨守望</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201609/dongman-3749.html">武汉完美I间QOdd步完l?《银?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201609/meiti-3748.html">武汉完美I间Q?6q东京电玩展再创新高 </a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201609/youxi-3747.html">武汉完美I间Q盘?ƾ易被忽略的新游</a></li> <li><b>+</b><a href="/news/redianxinwen/201609/dongman-3746.html">武汉完美I间Q用VR看动漫是一U什么体?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/media/201609/meiti-3745.html">武汉完美I间QVR行业的“春天”何时才?/a></li> <li><b>+</b><a href="/news/trade/201609/youxi-3744.html">武汉完美I间Q毁童年l典Q国内厂商获授权</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="bot"> <div class="bot_c"> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">游戏评</li> <li><a href="/Profession/game/cehua/">高游戏{划_英</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/jiaosesheji/">游戏角色设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/changjingsheji/">游戏场景设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/donghuasheji/">游戏动画设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/texiaosheji/">游戏Ҏ设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/chengxukaifa/">3D|游E序开?/a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/2Dkaifa/">2D|络游戏开?/a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/game-ui/">游戏UI设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/game/shouyou/">Ud互联手游开?/a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">2D|游开?/a><i></i></li> <li><a href="#">3D高|络游戏E序开?/a><i></i></li> <li><a href="#">游戏角色设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏场景设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏动画设计</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏Ҏ设计</a><i></i></li> <li><a href="#">高游戏{划_英</a><i></i></li> <li><a href="#">游戏原画_英专业</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">动O评</li> <li><a href="/Profession/dongman/donghuasheji/">动O动画设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/moxingxuanran/">动O模型渲染设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/texiaosheji/">动OҎ设计</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/moxingsheji/">p模型设计_英</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshishuzi/">p数字Ҏ设计_英</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yingshijiaose/">p角色动画设计_英</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/yuanhuagainian/">原画概念设计_英</a><i></i></li><li><a href="/Profession/dongman/lanmubaozhuang/">动O栏目包装后期</a><i></i></li> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">作品展示</li> <li><a href="/shows/opus/">游戏作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/manga/">动O作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/project/">目包装</a><i></i></li><li><a href="/shows/television/">p作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/corporation/">官方作品</a><i></i></li><li><a href="/shows/video/">视频作品</a><i></i></li> <!-- <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li> <li><a href="#">专业介绍</a><i></i></li>--> </ul> <ul class="b_dh_ul"> <li class="d_dh_t">׃保障</li> <li><a href="/JiuYeBaoZhang/MengXingHuaYuan/Index.html" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院明星学员栏目主要记录了历届从翠教育郑州动O游戏学院毕业的且目前薪资待遇和实力较高的明星学员Q翡教育郑州动漫游戏学院的明星学员现已成ؓ游戏动O行业的中砥柱? class="">明星学员</a><i></i></li><li><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/" target="_blank" title="翠教育郑州动O游戏学院合作企业栏目记录了与学院达成合作关系的一些国内知名企业,׃翠教育郑州动O游戏学院的毕业学员的实际操作能力普遍高于其他培训机构Q已l与国内一些企业达成共识,翠教育郑州动O游戏学院已经成ؓq些企业的定点的人才输送机构? class="">合作企业</a><i></i></li><li><a href="/jiuyebaozhang/zhiweijieshao/" target="_blank" title="" class="">职位介绍</a><i></i></li> </ul> <div class="ft_r hzhb"> <p>合作伙伴</p> <a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/230.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201304/20130428162813473956.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/229.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201304/20130428162542636322.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/228.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201304/20130428162136340842.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/70.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528122059552193.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/69.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528122441551912.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/68.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528122641877502.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/66.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528115925864111.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/65.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528114345758400.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/64.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528095151264809.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/62.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528100113939063.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/61.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528100008612479.jpg"/></a><a href="/JiuYeBaoZhang/GeZuoQiYe/201304/60.html" target="_blank"><img src="http://www.gscqsv.tw//upload/news/201305/20130528112652948531.jpg"/></a> </div> </div> </div> <div class="bah"> <div class="bah_c">地址Q?北京市v淀区小南庄路怡秀园甲一号亿德大?? |站技术支?北京艄八六U技有限公司Copyright @ 2012-2016 北京翠教育U技有限公司版权所?京ICP?2036804-1 电话Q?10-61943045</div> </div> <script type='text/javascript' src='http://tb.53kf.com/kf.php?arg=10101161&style=4'></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_5829925'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s23.#/stat.php%3Fid%3D5829925%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <!--癑ֺl计--> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?418dc48ce1dc5e0b7d5ab0381ea8831e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.gscqsv.tw/"><span class="STYLE1">ʮͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script language="javascript"> function checkForm() { if (document.getElementById("qname").value == '') { alert("姓名不能为空"); document.getElementById("qname").focus(); return false; } if (document.getElementById("qtel").value == '') { alert("电话不能为空"); document.getElementById("qtel").focus(); return false; } if (!checkPhone(document.getElementById("qtel").value)) { alert("电话格式不正?); document.getElementById("qtel").focus(); return false; } if (document.getElementById("qqq").value == '') { alert("QQ不能为空"); document.getElementById("qqq").focus(); return false; } if (!checkqq(document.getElementById("qqq").value)) { alert("QQh式不正确"); document.getElementById("qqq").focus(); return false; } if (document.getElementById("questionTitle").value.length>20) { alert("标题字数太长Q应该在20个字之内"); document.getElementById("questionTitle").focus(); return false; } return true; } function checkPhone(strPhone) { var mobile = /^((\(\d{2,3,5,8}\))|(\d{3}\-))?13|18|15\d{9}$/; if (!mobile.test(strPhone)) { return false; } else { return true; } } function checkqq(strqq) { var qq = /^[1-9][0-9]{4,9}$/; if (!qq.test(strqq)) { return false; } else { return true; } } </script> <!-- 2016-11-01 05:20:57{֏-->